• Home
 • <
 • Blog
 • <
 • Zatrudnienie specjalisty in-house w e-commerce czy współpraca z agencją marketingową? – Porównanie rozwiązań

Marketing

22 marca, 2023

Czas czytania:  minuty

Zatrudnienie specjalisty in-house w e-commerce czy współpraca z agencją marketingową? – Porównanie rozwiązań

Igor Sokół

Specjaliści marketingu pracujący dla e-commerce i zajmujący się contentem lub SEO są kluczowymi elementami w całej e-commerce’owej machinie. Pomagają napędzać sprzedaż oraz wymiernie wpływają na rozwój biznesu. Często wraz z rozwojem firmy okazuje się, że liczba zadań w backlogu lub ich charakter wymaga dodatkowych zasobów, lub kompetencji w firmie i tu pojawia się pytanie — co można z tym zrobić?

Kadra zarządzająca e-commerce musi rozważyć dostępne opcje i podjąć decyzję: czy korzystniej będzie powiększać zespół specjalistów in-house, czy może jest to odpowiedni etap, by rozpocząć współpracę z wyspecjalizowaną agencją marketingową? W dalszej części artykułu przybliżymy Ci zalety obu rozwiązań.

Skrót informacji

 • Zatrudniając specjalistę in-house możesz osiągnąć wyższy poziom immersji w projekcie. Wysoki poziom immersji ze strony agencji jest możliwy, np. we współpracy ze specjalistyczną agencją z branżowym know-how.
 • Współpraca z agencją marketingową umożliwia Ci elastyczny dostęp do wielu specjalistów i ich kompetencji w ramach stałego abonamentu.
 • Zatrudniając specjalistę in-house masz większą bieżącą kontrolę nad przebiegiem prac w projekcie.
 • Współpraca z agencją daje Ci możliwość skalowania działań, przyspieszenia tempa prac, a także realizację zupełnie nowych projektów takich jak ekspansja zagraniczna e-commerce, np. przy transkreacji contentu na wiele europejskich rynków.

Zalety współpracy z agencją marketingową

Właściwy moment na podjęcie współpracy oraz wybór odpowiedniej agencji to dwa znaczące elementy wpływające na sukces Twojego e-commerce. Przed podjęciem współpracy warto poznać zalety obu rozwiązań.

 • Agencje składają się z doświadczonych specjalistów o szerokich kompetencjach lub wyspecjalizowanych w wąskiej dziedzinie. Specjaliści są najczęściej zatrudniani tak, aby się wzajemnie uzupełniać. 

Współpraca z agencją to możliwość elastycznego doboru specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem projektu lub obsługi, wg. posiadanych kompetencji, a jeżeli jest to istotne to także szybkiego powiększenia zespołu, np. w projektach ograniczonych czasowo.

 • Nawiązując współpracę z agencją, otrzymujesz dostęp do kilku specjalistów, którzy będą wspierali Twój e-commerce w wielu obszarach jednocześnie, zapewniając ciągłość projektu i zastępstwo w razie choroby specjalisty.

Zakładając budżet 10 000 zł netto miesięcznie agencja może zapewnić Ci równolegle rekomendacje oraz materiały przygotowywane przez: doświadczonego specjalistę SEO, specjalistę Content Marketingu, dedykowanego Project Managera, copywriterów, edytorów treści, native speakerów czy grafika. Dodatkowo samą obsługę możesz wliczyć w koszty prowadzenia działalności.

 • Specjaliści agencji realizując działania w kilku projektach jednocześnie, prawdopodobnie zetkną się w Twoim projekcie z wyzwaniami, z którymi poradzili sobie w przeszłości i będą w stanie zaproponować Ci właściwe rozwiązanie.
 • Agencje marketingowe mają doświadczenie, wypracowane procesy, a często również autorskie narzędzia, które pozwalają efektywniej pracować specjalistom agencji i in-house.

Autorskie narzędzie Digital Fashion Content Manager znacząco zwiększyło i przyspieszyło możliwości projektowe naszej agencji zwłaszcza na rynkach międzynarodowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości treści.

 • Udokumentowane projekty agencji w postaci case study mogą być dużą zaletą, która uwiarygadnia oraz częściowo uzasadnia koszty podejmowanych inwestycji w e-commerce. 

Zalety zatrudnienia specjalisty in-house

Zatrudnienie specjalisty in-house posiada wiele zalet i mogą one być istotne z punktu widzenia osób zarządzających e-commerce i są to m.in.: 

 • Szybko osiągana immersja w projektach, czyli poziom i możliwości specjalisty zagłębienia się w projekt, cele, a także możliwości i ograniczenia firmy.
 • Możliwość prowadzenia sprawnej komunikacji z innymi działami w obrębie e-commerce.
 • Specjalista in-house to transparentność pracy według wewnętrznych standardów firmy, a także możliwość realizacji strategii w sposób nieprzerwany i niezmienny w dłuższej perspektywie.
 • Zatrudnienie specjalisty w e-commerce oznacza rozwój struktury wewnętrznej, możliwość przekazywania wiedzy współpracownikom oraz wpływa na budowanie poczucia przynależności do zespołu.

Utworzenie etatu dla specjalisty w firmie wiąże, się, z tym że pracodawca może w zasadzie dowolnie określić swoje oczekiwania względem kandydatów, a później wybrać tego najbardziej odpowiadającego potrzebom projektowym. Oczywiście rynek pracy jeszcze podda weryfikacji, czy nasze oczekiwania nie są zbyt wygórowane względem oferowanych warunków.

Koszt zatrudnienia specjalisty in-house

Zatrudniając specjalistę in-house należy wziąć pod uwagę całkowity koszt pracodawcy, uwzględniający nie tylko stawkę ,,na rękę” pracownika, ale również wszystko to, co wiąże się z jego stanowiskiem, tj. 

 • składki zdrowotne, 
 • badania i szkolenia BHP, 
 • wdrożenie do środowiska firmy, 
 • wyposażenie stanowiska pracy, np. laptop, telefon, biurko, fotel, 
 • dostępy do specjalistycznych narzędzi,
 • benefity pozapłacowe (np. karta sportowa, prywatna opieka medyczna).

Zatrudnienie specjalisty in-house oznacza, że e-commerce przejmuje na siebie wszelkie podwyżki i obowiązki wynikające z prawa podatkowego i prawa pracy.

Wg raportu Senuto z 2020 roku aż 37,3% specjalistów SEO zarabia 6 000 zł netto i więcej. Dla pracodawcy jest koszt na poziomie 10 031 zł brutto. Po uwzględnieniu sprzętu, narzędzi, wyposażenia stanowiska pracy oraz benefitów pozapłacowych koszt takiego pracownika może przekraczać nawet 12 000 zł brutto.

Dodatkowymi kosztami, które należy brać pod uwagę są te jednorazowe, związane z działaniami rekrutacyjnymi, np. koszt publikacji ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych (od 600 do 1500 zł netto za ogłoszenie), a także czas pracy dedykowanego specjalisty.

Koszty współpracy z agencją marketingową

Współpraca z agencją cechuje się brakiem bezpośrednich kosztów takich jak w przypadku zatrudnienia specjalistów in-house i w kontekście formalnym jest dużo prostsza.

E-commerce w tym rozwiązaniu nie opłaca składek, szkoleń, benefitów, narzędzi dla specjalisty, a jedynie ustaloną stawkę współpracy z agencją marketingową. Dodatkowo przyjęty model abonamentowy pozwala zarządowi e-commerce planować budżet na kilka lub kilkanaście miesięcy wprzód bez ryzyka znaczącego wzrostu cen. 

Współpraca z agencją może oznaczać mniejsze zobowiązania finansowe i prawne niż zatrudnienie specjalisty in-house. Jest to wybór bardziej elastyczny pod kątem budżetu i możliwości skalowania projektów.

Podsumowanie

Decyzja o zatrudnieniu specjalisty in-house lub nawiązaniu współpracy z agencją często wynika z wcześniejszych pozytywnych, lub negatywnych doświadczeń na tym polu. Bardzo ważne jest dokładne przeanalizowanie obu tych rozwiązań i ustalenie, które zalety w danym momencie przeważają i dają większe możliwości rozwoju w stosunku do naszych potrzeb. Co więcej, często oba rozwiązania mogą iść ze sobą w parze. Możliwe jest zarówno zatrudnienie specjalisty in-house, jak i podjęcie współpracy z agencją marketingową równocześnie.

Dobry pracownik na pokładzie Twojej firmy i właściwa agencja marketingowa to klucz do sukcesu Twojego e-commerce. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej zajrzyj na nasze inny wpis – czym się kierować przy doborze agencji marketingowej.

Udostępnij na:

Igor Sokół

>