Badania UX

To działania polegające na zdobywaniu kluczowych informacji poprzez wywiady pogłębione z klientami e-commerce. W tych badaniach należ opracować grupę kontrolną, a także przygotować i przeprowadzić wywiady z samymi klientami. opracowania oraz wyboru grupy kontrolnej dla przeprowadzenia audytu, a także przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu z samymi klientami. 

Wyróżniamy badania ilościowe oraz badania jakościowe, a od ich wyników zależą dalsze rekomendacje dla e-commerce w obszarze UX & UI. Kompleksowy raport z badań powinien wskazać popełniane błędy, obszary do optymalizacji, rekomendacje, wnioski i wytyczne przygotowane na podstawie zachowań klientów. Badania UX zawsze są poprzedzone analityką biznesową i internetową.

Badania UX służą do opracowania bardziej skutecznego e-commerce, który będzie charakteryzował się zwiększoną konwersją oraz sprzedażą, dzięki jego dostosowaniu do preferencji klientów.

Masz pytania?
Chcesz rozpocząć współpracę?

>