Projekt logo

Logo to znak charakterystyczny każdej marki. Na logo składa się znak graficzny — sygnet oraz przekaz tekstowy, czyli logotyp. Te dwa elementy składają się na komunikację wizualną marki, chociaż każdy z nich z osobna pełni inne funkcje. Warto zaznaczyć, że logo może składać się zarówno z samego sygnetu, jak i samego przekazu tekstowego. 

Projekt logo to często najbardziej emocjonalny projekt, z jakim mamy do czynienia. Wymaga głębokiego poznania potrzeb klienta, jego grupy docelowej oraz kierunku rozwoju. 

Logo przygotowywane jest w kilku formatach zarówno jako grafika wektorowa jak i rastrowa, dzięki czemu może być wykorzystana jako element w e-commerce jak i materiałach fizycznych. Uzupełnieniem logo jest brandbook, który dodatkowo systematyzuje i gwarantuje spójność komunikacji marki na zewnątrz.

Masz pytania?
Chcesz rozpocząć współpracę?

>